About SIGNAL IDUNA Asigurare Reasigurare S.A

SIGNAL IDUNA Asigur?ri de Via?? este membr? a grupului SIGNAL IDUNA, unul dintre liderii pie?ei germane a asigur?rilor, cu peste 13 milioane de clien?i. Prezent în Germania, Ungaria, Polonia, Elve?ia, Grupul Signal Iduna ofer? de peste 100 de ani solu?ii complete de asigur?ri de s?natate la nivel european.

Prezent? din anul 2008 ?i pe pia?a din România, SIGNAL IDUNA ofer? beneficii medicale ?i solu?ii de asigur?ri de via?? ?i de accident pentru companii. SIGNAL IDUNA dispune de o re?ea format? din peste 450 de clinici ?i spitale private partenere, Signal Mediqa Net, precum ?i de un serviciu specializat de Call Center, disponibil 24/7, care le ofer? asigura?ilor suport pentru programare ?i managementul cazului medical.
Pentru detalii, vizita?i www.signal-iduna.ro.